Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye BüyürÇalışmalarımızın Meyvelerini Toplamak Hepimize Gurur Veriyor


Alanında Türkiye’ye model olan UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 8. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’nin açılış törenine hoş geldiniz.

Değerli dostlarım;

Ülkeler arasında sınırların ortadan kalktığı, yeni işbirliklerinin oluştuğu, devletlerden daha çok kentlerin hatta global şirketlerin aktörlüğü üstlendiği bir süreç yaşıyoruz.

Rekabetçilik, Teknoloji, Yenilikçilik, Ar-Ge gibi kavramların her geçen gün daha da önem kazandığı yeni bir ekonomik sistem söz konusu.

Üretimlerimizin yüksek katma değer ve ileri teknolojiye dayanması, günümüz rekabet koşullarıyla birlikte sektörlerimizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabilmek adına büyük önem arz ediyor.

Bilginin rekabetteki yerimizi belirlediği, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemdeyiz. Daha 15-20 yıl önce hayatımıza giren internet, daha da gelişerek iş dünyamızda da köklü değişikliklerin yolunu açtı.

Artık akıllı ürünler ve makineler bir ağ içerisinde birbirlerine bağlanabiliyor ve üretim sürecini daha az kırılganlık ve daha fazla verimlilikle yönetip kontrol altında tutuyor.

Nesnelerin interneti olarak da bilinen endüstri 4.0 teriminin, akıllı fabrikaların, birbirine bağlı işletmeler ağı vizyonuyla bugünkü üretimin teknolojik değişimini tarif etmeye başladığını görmekteyiz.

Çevre dostu binalar doğayı koruyacaklar, araçlarımız gitmek istediğimiz yeri bize soracak, doktorumuz hasta olduğumuzu bizden önce öğrenecek, üretim hattındaki süreçleri firma sahibi de anlık olarak izleyebilecek.

Ürünün kendisi, onu üreten makine ve takibini yapan insan aynı iletişim dilini konuşacak.

Müşteri, Sipariş, Üretim ve Lojistik süreçleri entegre olacak. Kendi kendine karar verebilen modüler yapılar olacak. Müşteriye özel ürün, seri üretim maliyetine üretilmeye başlanacak.

Ayrıca sektörde hiç var olmamış firmalar yeni iş modelleri ile endüstri ve sektöre bambaşka boyut ve değer getiriyor olacaklar.

Bu vizyonu şimdiden oluşturmayan kuruluşlar kentler ve ülkeler ilerleyen dönemde rekabet avantajlarını yitirecekleri için zorlanacaklar.

Bizler de Bursa’mızı ve Türkiye’mizi Endüstri 4.0 paradigması çerçevesinde; akıllı şehir uygulamaları, akıllı endüstri ve çevre uygulamaları, akıllı evler, akıllı tarım ve hayvancılık gibi uygulamalarla geliştirmeliyiz.

Diğer konularda olduğu gibi bu alanda da ülkemizdeki diğer kentlere ve diğer dünya kentlerine örnek olacak bir uygulama ve başarı seviyesini yakalamayı hedefliyoruz.

Bursa’mız Tokyo, Vancouver, Barcelona gibi dünyanın önde gelen akıllı kentleri ile aynı ligde rekabetçi konumunu güçlü şekilde devam ettirecektir. 

Kentimizin ortak aklı aynı vizyonla bu ortak hedefler etrafında birleşti ve Bursa’mızı gelecek hedeflerine emin adımlarla taşıyor.

Değerli Konuklar,

Tekstil ve konfeksiyon sektörümüz de sadece Bursa’nın değil ülkemizin üretim, ticaret ve ihracat alanlarında yakaladığı başarının sembolüdür.

En çok dış ticaret fazlası veren, oluşturduğu istihdamla toplumsal refaha büyük katkıları olan sektörümüz, küresel pazarlarda var oluşumuzun da teminatıdır.

Türkiye'nin de arasında olduğu dünyada en yüksek Tekstil ve Hazır Giyim ihracatı yapan ülkeler içerisinde, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra, Almanya ve İtalya gibi yüksek gelirli ülkelerin olması, tekstil sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemini koruduğunu çok net göstermektedir.

Ayrıca Nanoteknoloji, Biyoteknoloji, Akıllı Uygulamalar, Kompozit ve Teknik Tekstiller gibi sektördeki gelişmeler sektörün ticaret ağını genişletmekte ve tekstil sektörünün uzay, savunma, havacılık, tarım, tıp, otomotiv gibi birçok sektörlerde de yer almasına olanak sağlamaktadır.

Dış ticaret ve istihdam verileri incelendiğinde, elde edilen sonuçlar sektörün ülkemiz açısından son derece önemli bir sektör olmaya devam ettiğini göstermektedir.

Ürettiği brüt katma değer, net ihracat ve döviz kazanımı ve istihdam ve girişimcilik açısından, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü ülkemizin en önemli sektörlerinin başlarında geliyor. Bu kapsamda Sanayi 4.0 açısından da sektörün doğru adımlar atması ülkemiz için kritik önem arz etmektedir.

Bu bakış açısıyla sadece başarılarımızla övünmekle kalmayıp, yarının stratejilerini belirleyecek adımları da atıyoruz.

İlgili tüm paydaşları bir araya getirerek BTSO çatısı altında kurduğumuz Tekstil Konseyimiz, sektör için strateji ve projeler üretmeye devam ediyor.

4. Sanayi devriminin temellerinin atıldığı bir dönemde bilgi ve inovasyona dayalı üretim hedefiyle Teknoloji Organize Sanayi Bölgemizi Bursa’mıza kazandırıyoruz.

Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hayata geçireceğimiz TEKNOSAB, hedef sektörlerdeki kümelenme grupları, Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezleri, organize ticaret alanları, BTSO Teknoloji Üniversitesi ve lojistik köyü ile sanayinin yapısal dönüşümüne sistematik bir yaklaşım getirecek.

Yaz sonunda açılışını yapmayı hedeflediğimiz Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’miz konvansiyonel üretimden katma değerli teknolojik üretime geçişin sembolü olacak.

8 yıldır tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerindeki firmaların rekabet gücünü artırarak üretim kalitesinin yükselmesine rehberlik eden BUTEKOM, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi ismi ve yapılanması ile öncülük misyonunu güçlendirerek sürdürecek.

Sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için yürüttüğümüz Ur-Ge projesi sayısı ise 10’a ulaştı.

BTSO’ya Türkiye’nin en çok Ur-Ge projesi yürüten kurumu kimliği sağlayan çalışmalarımız sayesinde ve sektörlerimize 45 milyon dolar kaynak kazandırdık.

Ekonomi Bakanlığımızın destek sağladığı bu Ur-Ge’lerden ikisi bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüze yöneliktir.

Kümelenme çalışmalarımız kapsamında ise Türkiye'nin ilk ev tekstili kümelenmesini de Bursa’da kurduk. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın destekleriyle sektörümüzün gücüne güç katmış olacağız.

Tasarım ve İnovasyon Baharı, İnovasyon Ligi gibi öncülük ettiğimiz projelerle kentimizde Ar-Ge ve inovasyonun bir kültür haline gelmesinin yanı sıra, Bursa’daki Ar-Ge Merkezlerimizin sayısının arttırılmasında da kararlıyız.

Bursa’da 23 adet olan Ar-Ge Merkezi sayımızı 1 yıl gibi çok kısa bir süre içinde neredeyse %75 artırarak 40 düzeyine yükselttik. Hedefimiz 70 Ar-Ge ve Tasarım merkezi kurulmasıdır.

TEKNOPARK’ımızın kapasitesini 8-10 kat arttıracak yeni projemizin hazırlıklarına da başladık.

Her zaman ilklere imza atan Bursa, Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin anahtarı olan alanlarda liderlik görevini ve sorumluluğunu layıkıyla taşımaya devam edecektir.

Değerli konuklarımız;

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretim hedeflerinde başarıya ulaşmamızın yolu genç kuşağın ilgisini ve farkındalığını stratejik sektörlerimize yönlendirmekten geçiyor.

Ürün ve hizmet çeşitliliği her geçen gün hızla artış gösteriyor. Ülkeler, şehirler, kurumlar ve şirketler fark yaratmak; yenilikler ortaya koymak için çalışıyor.

Bu kapsamda sanayimizde yüksek katma değerin sağlanması için günümüzde iki kavramın üzerinde dikkatle duruyoruz: Ar-Ge ve İnovasyon.

Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların artışı bakımından ülkemizde özellikle son 10 yılda önemli pozitif gelişmeler oldu ve oluyor. 

2023'te milli gelirin yüzde 3'ünün Ar-Ge’ ye ayrılması, bunun yüzde 2'sinin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu hedefler gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamak için önemli bir itici güç.

Savunma, havacılık, otomotiv, teknik tekstiller, makine gibi önemli stratejik sanayi kollarının geliştiği, girişimcisinin büyüdüğü, pek çok sektörde nitelikli ihracat ile milyarlarca dolar kazanan, herkesin mutlu olduğu ve kenti ile gurur duyduğu bir Bursa ve Türkiye için çalışıyoruz.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, 2009 yılından bu yana düzenlediğimiz “Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” etkinliğimiz Türkiye’de bir ilk oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından diğer sektörlere de örnek olarak sunuldu. Türkiye’nin tüm öncü sektörleri tarafından benimsenen ve uygulanan bir rol model haline geldi.

Bu ve benzeri tüm faaliyetlerimiz Türkiye’nin geleceğine yapılan birer yatırımdır.

İnovasyon konusunun uluslararası işbirliği ve küresel bakış açısıyla ele alınması gereken bir alan olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede etkinliğimizde Ülkemiz başta olmak üzere, ABD, Almanya, İspanya, Belçika, Çin, Fransa, Yunanistan, İtalya, Pakistan, Portekiz, İngiltere, Hindistan ve Güney Kore’den üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarını bir araya getirdik.

Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmalarını amaçladık.

Ayrıca yönetici akademisyenleri bir araya toplayarak bölümler arası işbirliğini de başlattık. 

Diğer yandan sektöre kazandıracağımız öğrenci ve yeni mezunlar da etkinliğimizde önemli bilgiler elde etmek ve vizyon kazanmak imkânına sahip oluyorlar.  

BUTEKOM ve Proje Pazarı etkinliğimiz birlikte 8. yılına girdi.  Yalnızca bu sene içinde 300 civarı proje önerisi aldık.

2009 yılından bu yana da toplam 2.000 proje önerisi bizlere sunuldu. Bugüne kadar 100 civarı önerinin sanayi projesi haline gelmesinden dolayı çok memnunuz.

Bu uzun süreli maraton koşularında çalışmalarımızın meyvelerini birlikte toplamak hepimize gurur veriyor.

Değerli Konuklar,

Ülkemiz üzerinde üretilmek istenen senaryolara, bölgesel ve global krizlere rağmen geride bıraktığımız 2015 yılında AB ülkelerinin ortalamasından 2 kat fazla büyüdük.

Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimimiz Şubat’ta geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu başarıların yakalanmasında devletin ve özel sektör ile özellikle de sanayici ve ihracatçılar ile ortaklaşa çalışması önemli rol oynamıştır.

İş dünyasının temsilcileri olarak devletimizin projelerimize verdiği destekler ve sorunlarımıza gösterilen hassasiyet nedeniyle büyük memnuniyet duymaktayız.

Cumhurbaşkanımızdan hükümetimize ve hatta uluslararası devlet adamlarına ve profesyonellere kadar herkesin başarısını dikkatle takip ettiği bir merkez olan Bursa’mız, ortak akıl ve yakaladığı sinerji ile yine Türkiye’nin büyümesinde aktör rolünü üstlenmeye devam ediyor.

Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Uludağ Üniversitemiz, yerel yönetimlerimiz, iş dünyası kuruluşlarımız aynı hedefler etrafında birleşti. 

Ben bu güzel tablo için tüm kurumlarımıza şahsım ve kentim adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Konuklar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız ortaklığında, BEBKA, TÜBİTAK TEYDEB destekleri ile gerçekleştirdiğimiz “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 8.Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” ile  “AR-GE Proje Pazarı Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu” etkinliklerimize katılımlarınız için teşekkür ediyorum.

Zirvemizin, her zaman olduğu gibi yine tekstil ve hazır giyim sektörlerimize ve ülkemize yeni ufuklar açmasını temenni ediyor ve bu organizasyona maddi ve manevi destek sağlayan tüm şahıs, kurum ve kuruluşlara, geleceğe ümitle bakan tüm halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum.

@ibrahim_Burkay

Başkanın Konuşmaları

27.11.2023 - BBS Dönüşümde Stratejik Bir Değer Olarak Bursamızın Hizmetinde / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
05.10.2023 - Üstün Cesaret ve Büyük Fedakarlıklarla Bugünlere Ulaştık / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
04.10.2023 - Yüksek Enflasyon Ortamı Kaynak Girişi İhtiyacını Artırdı / BTSO
25.09.2023 - OVP Yatırım Olanakları Açısından Önemli Fırsatlar Barındırıyor / BTSO
24.09.2023 - Uluslararası Rekabet Yeryüzünden Gökyüzüne Taşındı / BBS ULUDAĞ KAMPÜSÜ
28.03.2023 - Sağlıklı ve Nitelikli Bir Dönüşüm İçin Örnek Çalışmalar Gerçekleştirdik / BTSO
12.02.2023 - Depremin Yaralarını Birlik ve Dayanışma Şuurumuzla Saracağız / BTSO
15.01.2023 - Bursa En Zor Dönemde Başarı Hikayesi Yazdı / MERİNOS AKKM
08.09.2022 - Uzay Çalışmalarında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyoruz / GUHEM
08.02.2022 - Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirecek Kaynak Oluşturulmalı / BTSO


Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları
 • Başkanın Konuşmaları Arşiv
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı