Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

Ticaret Sicil

Telefon : 0 (224) 275 17 30
Faks : 0 (224) 275 17 49

Görevler

1. Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin kuruluş tescillerini yapmak,
2. Kayıtlı firmaların durumlarında meydana gelen değişiklik tescillerini yapmak (Unvan Değişikliği, Adres Değişikliği, Faaliyet Konusu Değişikliği, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı, Ana Sözleşme Değişiklikleri, Birleşme, Bölünme vb. gibi)
3. Ticaret Sicili Müdürlüğünce verilmesi öngörülen Kanuni belgeleri vermek (Yetki Belgesi, Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu, vb. gibi)
4. Kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğümüze kayıtlı firmalar hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri yazılı olarak vermektir.
5. Şirket kuruluşlarında kurucuların şirket sözleşmesine atacakları imzalarının onayı, kuruluşu yapılan şirketlere ait ticari defterlerin açılış onayları, imza beyannameleri ve kooperatiflerce temsil yetkilerinin belirlendiği kararların tasdik işlemlerini ya

İlgili Dökümanlar

Müdürlükler
 • Genel Sekreterlik
 • Sektörel İzleme ve Gelişim
 • Dış Ticaret
 • Sanayi ve Ticaret
 • Oda Sicil ve Üye İlişkileri
 • Mali İşler
 • Ticaret Sicil
 • İş Geliştirme Birimi
 • Bilgi İşlem
 • İnsan Kaynakları
 • İdari Hizmetler
 • Hukuk Müşavirliği
 • Kurumsal İletişim
 • Temsilcilik Birimi / BTSO TAM
 • Ar-Ge ve Projeler
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı