Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ( BUTEKOM ), 2008 yılında Tekstil Teknolojileri Çalışma Grubu’nun belirlediği karar doğrultusunda, ortak fayda sağlamak, firmalarda Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini geliştirmek ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan bir Sektörel Ar-Ge Merkezi’dir. Ortakları; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ( BTSO ) ( % 50 ), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ( UTİB ) ( % 37,5 ), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ( UHKİB ) ( % 12,5 )’dir.

Akademik dünya ile işbirliği halinde; ar-ge, test, analiz, muayene, teknik raporlama, eğitim ve proje geliştirme gibi faaliyetlerle hizmet alanına giren sektörlere yüksek kaliteli, güvenilir, tarafsız, akredite, katma değeri yükselten yenilikçi çözüm ve hizmetler sunmak misyonunu yüklenen BUTEKOM, halen temel olarak Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ( TTTMM ) ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nden ( İKMAMM ) oluşmaktadır. Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi proje geliştirme aşamasında olup Mikromekanik Mükemmeliyet Merkezi kurulması ise hedeflenmiştir.

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içinde 12.800 m2 kapalı alanı ile modern bir yapıya sahip olan BUTEKOM içinde tekstil, teknik tekstil, kompozit, plastik, kauçuk, ambalaj, otomotiv, raylı sistemler, savunma, havacılık sektörlerine hizmet veren laboratuvarlar, kompozit pilot üretim tesisi, ar-ge proje geliştirme alanları, eğitim salonları, konferans salonu, kütüphane, ofisler ve ROKETSAN’ın Bursa Yerleşkesi yer almaktadır.

Yukarıda sayılan çeşitli sektörlere test ve muayene hizmeti veren BUTEKOM; analitik, kondüsyonlama, fiziksel test, yaş kimyasal, mekanik, yaşlandırma, yanma laboratuvarlarına, kompozit malzeme, prepreg, kompozit ürün pilot üretim hatlarına, prototip üretim cihazlarına ( 3D-Printer, vs.) sahiptir. BUTEKOM laboratuvarları halen 300 dolayında test standartını uygulayabilmekte olup, 48 testten TÜRKAK TS EN ISO / IEC 17025 Uluslararası Akreditasyonu’na sahiptir. Aynı zamanda, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi ( BASDEC ) üyesi olan BUTEKOM’un yakın hedefi, savunma, havacılık, otomotiv, sağlık sektörlerine ürün ( özellikle kompozit ) üreten bir kuruluş olmaktır.

Kamu, üniversite, sanayi ile ortak çalışmalara önem veren BUTEKOM, sektörlere yön veren öncü kuruluş olmuş ve ‘2019 yılı Ar-Ge, İnovasyon, Üniversite, Sanayi İşbirliği Ödülü’nü Cumhurbaşkanı’nın elinden almıştır

Uluslararası araştırma merkezleri ile temas halinde olan BUTEKOM’ un amacı, ar-ge faaliyetleri yürüten ve bunlara destek olan, takip edilen, alanında yeni test ve analiz metotları geliştiren çok amaçlı uluslararası bir araştırma merkezi olmak ve böylece firmaların yenilikçi ürün üretmelerine, moda ve markaya yönelik katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, üretim verimliliğinin arttırılmasına, paydaşlar arasında gerekli eğitim, işbirliği, koordinasyon ve iletişimin sağlanmasına destek olmaktır. BUTEKOM tarafından bugüne kadar yaklaşık 7.500 kişiye sektörel eğitimler, uygulamalı laboratuvar eğitimleri, bilgilendirme seminerleri verilmiştir. Ayrıca, sektörel teknik fuarlara öncülük yapılmış, teknik raporlamalar hazırlanarak sektörün bilgisine sunulmuş, UTIB ve BTSO tarafından organize edilen Tekstil Ar-Ge Proje Pazarı Etkinlikleri’ne teknik destek sağlanmış, mevcut proje önerilerinin sanayi-üniversite işbirliğine dönüşmesi konusunda çalışmalar yapılmış, ev tekstili, teknik tekstil, tekstil mühendisliği ve tasarım eğitimi konularında çalıştaylar organize edilmiş, sürdürülebilir üretim çalışmalarında sektörde ilk uygulamalar yapılmış, firmalara özellikle Temiz Üretim ve Ekolabel konularında danışmanlık hizmeti verilmiş, proje yazım ve danışmanlık çalışmaları ile firmaların yenilikçi, katma değerli ürünlere geçişlerinde destek sağlanmış, bölgesel kümelenme ve analiz çalışmalarına da destek verilmiştir.

Bu bağlamda şimdiye kadar; 26 Kalkınma Ajansı Projesi, 43 TÜBİTAK Projesi, 14 KOSGEB Projesi, 10 Avrupa Birliği Projesi, 2 Birleşmiş Milletler Projesi ve çeşitli konularda 2.000 adet proje önerisi gerçekleştirilmiştir.

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi

Ayrıntılı bilgi için

http://www.butekom.org
Projeler
 • Sektörel Konseyler
 • Küresel Fuar Acentesi
 • Ticari Safari Projesi
 • TEKNOSAB
 • Payitaht Çarşı Projesi
 • Bursa Gökmen Projesi
 • BTSO Akademi Projesi
 • Bursa Business School (BBS)
 • OSB Teknokent Projesi
 • BTSO Değişim Programı
 • Kümelenme Grupları
 • UR-GE ve HİSER Projelerimiz
 • Yeni Nesil Fuarlar
 • Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
 • BTSOMESYEB
 • OSB lerde Dönüşüm
 • Bursa İnovasyon ve Tasarım Baharı
 • Yeşil Büyüme Projesi
 • BTSO Vefa Projesi
 • BTSOBİZ
 • BUTGEM Eğitim Merkezi
 • Bursa Finans ve Ticaret Merkezi
 • Organize Ticaret Bölgeleri
 • Kobi OSB
 • BTSO Mutfak Akademi
 • Model Fabrika
 • GUHEM Gökmen Uzay, Hava. Eğitim Mer.
 • Enerji Verimliliği Merkezi
 • BTSO Lojistik
 • Bursa Teknoloji Koor. ve Ar-Ge Mer.
 • BUTEXCOMP Komp. Malz. ve Tek. Teks. Prot. Üre. ve Uyg. Mer.
 • Bursa Dış Ticaret Merkezi
 • Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı