Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

WhatsApp İletişim Hattı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

WhatsApp İletişim Hattı : 0533 145 46 13

Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2. Sok. No:2 Nilüfer/BURSA adresinde mukim BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (Kurum) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kurumumuza şahsen başvurarak, online kayıt yaptırarak, telefon ile, whatsapp iletişim hattı üzerinden sözlü/yazılı olarak veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz Ad-Soyad, Şirket Adı, İletişim bilgileriniz (e-posta, telefon no) ile soru, sorun ve önerilerinize dair kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından

• Kurumumuza iletmiş olduğunuz talep ve sorunlarınıza en kısa sürede çözüm ve öneri bulunması ve alanında yetkin kişilerden görüş alınmasının sağlanması,
• Kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili gerçek kişi ve tüzel kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• İstatistiksel amaçlarla başvurucu sayısının belirlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz şahsen kimlik ibrazıyla başvuru yaptığınız durumlarda fiziki/yazılı olarak, Kurum internet sitesi veya Whatsapp destek hattı aracılığıyla başvuru yaptığınız durumlarda elektronik olarak, telefon aracılığıyla başvuru yaptığınız durumlarda ise işitsel olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Söz konusu kişisel verileriniz, Kurumumuza iletmiş olduğunuz talep ve sorunlarınıza en kısa sürede alanında yetkin kişilerden görüş alınarak çözüm ve önerilerin sağlanması amacıyla Kurumumuz iştirakleri, danışmanlarımız, talep edilmesi halinde Kanunen yetkili kılınmış kişi ve kuruluşlar ile resmi merciilerle paylaşılmaktadır. Bunun haricinde söz konusu kişisel verileriniz üçüncü kişilere kesinlikle aktarılmamakta / paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ gereği Kurumumuzun Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. 2. Sok. No:2 Nilüfer/BURSA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Açık Rıza Beyanı

Veri sorumlusu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tarafıma sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde Aydınlatma Metninde belirtilen Ad-Soyad, Şirket Adı, İletişim bilgileri (e-posta, telefon no) ile soru, sorun ve önerilerime dair kişisel verilerimin şahsen kimlik ibrazıyla başvuru yaptığım durumlarda fiziki/yazılı olarak, Kurum internet sitesi veya Whatsapp destek hattı aracılığıyla başvuru yaptığım durumlarda elektronik olarak, iletişim hattı aracılığıyla başvuru yaptığım durumlarda ise işitsel olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla toplanarak Aydınlatma Metninde belirtilen Kuruma iletmiş olduğum talep ve sorunlara en kısa sürede çözüm ve öneri bulunması ve alanında yetkin kişilerden görüş alınmasının sağlanması, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili gerçek kişi ve tüzel kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve İstatistiksel amaçlarla başvurucu sayısının belirlenmesi amaçlarıyla işlenmesine ve yine Aydınlatma Metninde belirtilen Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Danışmanlar), Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarımına Aydınlatma Metnini okuyarak bilgilendirildiğimi beyan ederek, hür irademle açıkça izin verdiğimi ve haklarım konusunda bilgilendirildiğimi kabul ederim.

KVKK Aydınlatma Metni
 • WhatsApp İletişim Hattı
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı